ร่วม 7 แอปฯช่วยเรื่องเรียน

แอปพลิเคชันมีโหมดลดเวลาเล่นมือถือ ใช้จับเวลาทำกิจกรรม อ่านหนังสือ มีเหรียญซื้อต้นไม้สายพันธุ์ใหม่ ดูไทม์ไลน์ว่าเราเคยจับเวลาไปกี่ครั้งแล้วครั้งละกี่นาที และแอปพลิเค ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL