ชาวบ้านขอนแก่น เรียกร้องให้รื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์ อ้างถูกหลอกให้ลงชื่อ

ชาวบ้านหมู่ 22 ตำบลบ้านเป็ด และหมู่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้รื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL