ควบคุมประสบการณ์และความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งาน LAN และ Wireless LAN ในรูปแบบเดียวกัน ด้วย Dynamic Segmentation จาก Aruba

dynamic segmentation automated 580x320 - ควบคุมประสบการณ์และความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งาน LAN และ Wireless LAN ในรูปแบบเดียวกัน ด้วย Dynamic Segmentation จาก Aruba เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
หลายองค์กรที่เคยประสบปัญหาว่าระบบเครือข่ายแบบ LAN และ Wireless LAN นั้น มีการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัย และมีประสบการณ์การใช้งานอย่างเช่นการยืนยันตัวตน หรือนโยบายที่ใช้ควบคุมแตกต่างกัน ปัญหานี้จะหมดไปทันทีถ้าหากคุณได้รู้จักและใช้งานเทคโนโลยี Dynamic Segmentation จาก Aruba
คนที่เคยใช้โซลูชันด้าน Wireless LAN ของ Aruba มาก่อนคงทราบดีถึงความสามารถที่หลากหลายด้าน Network Security พร้อมประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี และด้วยโซลูชัน Dynamic Segmentation นี้ ความสามารถเดียวกันก็จะถูกนำมาใช้งานได้บนระบบเครือข่าย LAN ของ Aruba เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ Aruba ทำนั้นก็คือการสร้าง Tunnel ระหว่าง Access Point และ Switch ทั้งหมดให้เชื่อมต่อไปยัง Aruba Controller/Gateway เพื่อให้การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายของผู้ใช้งานทุกคนและอุปกรณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบน Controller/Gateway โดยตรง ดังนั้นไม่

Source Link

Comments

Copied title and URL