มือถือ” กระเป๋าสตางค์ของคนยุคใหม่

ทุกวันนี้เราคงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนี่งของชีวิต หากวันไหนลืมหยิบติดมือออกจากบ้านไปด้วย ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL