"ศรีสุวรรณ"จ่อร้องกรรมการสิทธิฯสอบปมล้วงข้อมูลมือถือคนไทย

"ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบกรณีหน่วยงานรัฐขอข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของประชาชน. นายศรีสุวรรณ จรรยา ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL