ก้าวไกล ห่วงรัฐติดตามปชช.ผ่านเครือข่ายมือถือ จี้ สร้างความเชื่อมั่น ชี้แจงให้ชัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆ เข้ามาประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบในการ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL