ยอดขายสมาร์ทโฟนไทยลด 20% ไอดีซีรายงานออปโป้ขึ้นเบอร์1

ทำให้การจำหน่ายของหน้าร้านแย่ลง โดยแบรนด์สมาร์ทโฟนและค่ายมือถือ ปรับตัวต่อการหยุดชะงักของยอดขายหน้าร้าน โดยเปลี่ยนไปทำกิจกรรมการขายและการตลาดผ่าน ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL