[วิดีโอ] I AM Consulting แนะนำภาคอุตสาหกรรมการผลิตรับมือโลกยุค VUCA ด้วยเทคโนโลยี Automation

i am consulting logo - [วิดีโอ] I AM Consulting แนะนำภาคอุตสาหกรรมการผลิตรับมือโลกยุค VUCA ด้วยเทคโนโลยี Automation เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


เมื่อเราอยู่ในยุค VUCA ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงผันผวน หนึ่งในกุญแจแห่งความสำเร็จคือการสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ


สำหรับคลิป Intelligent Automation for Manufacturing 2 ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้ความรู้ในเรื่องของการปรับตัวในโลกของ VUCA แล้ว ยังมีกรณีศึกษาของการนำเทคโนโลยี Automation ไปใช้จริงของบริษัท Stant เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนระบบควบคุมอุณหภูมิและไอน้ำขนาดใหญ่ มีสาขาธุรกิจใน 5 ประเทศ ซึ่งได้นำ Automation Anywhere RPA แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกไปใช้ ทำให้ประสบประสบความสำเร็จในการสร้างแรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Workforces)


ที่มา: https://www.automationanywhere.com/images/casestudy/CaseStudy-Stant-Thirdware-AutomationAnywhere.pdf
เกี่ยวกับ I am Consulting
I am Consulting เป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาการ

Source Link

Comments

Copied title and URL