“ศรีสุวรรณ” ร้องสอบ 3 หน่วยงานปมตามพิกัดมือถือ ชี้ต้องมีคําสั่ง-หมายศาล

“ศรีสุวรรณ” ร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ กรณีกระทรวงกลาโหมขอพิกัดมือถือประชาชนจาก กสทช. ลั่น ต้องมีคําสั่งหรือหมายศาลเท่านั้น ชี้ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL