ลุงโอดยอมตาย ถูกยึดที่บรรพบุรุษ หลังลูกเบี้ยวผ่อนมือถือ แฉเหมือนถูกหลอกเซ็นยินยอม

... อายุ 38 ปี ร้องทุกข์ถูกยึดที่ดินขายทอดตลาด มูลค่ากว่า 500,000 บาท หลังค้างค่าผ่อนโทรศัพท์มือถือราคา 27,000 บาท ซึ่งหากจะซื้อที่ดินกลับคืนต้องซื้อคืนในราคา ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL