ภาคอีสานเร่งกระตุ้นท่องเที่ยว

... ทั้งนี้โรงเรียนกังวลกรณีนักเรียนร้อยละ 25 ขาดสื่อโซเชียล เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือบางรุ่นอาจไม่รองรับข้อมูลจึงหาทางแก้ไขปัญหาให้นักเรียนเรียนได้ทันเพื่อน ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL