ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ SET X Microsoft Virtual Summit 2020 Envisioning the New Normal 17-19 มิ.ย. 2020

Card1 600x600 1 - ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ SET X Microsoft Virtual Summit 2020 Envisioning the New Normal 17-19 มิ.ย. 2020 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ขอเชิญทุกท่าน และทุกสายอาชีพ มาเข้ารับชมงาน Virtual Summit ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “SET X Microsoft Virtual Summit 2020” เพื่อพบกับแนวคิดและวิสัยทัศน์ ก้าวต่อไปของผู้นำองค์กร นักคิด และ technologist ในนิยามของ New Normal
ในงานนี้ ท่านจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร และผู้นำองค์กร กับเรื่องราวการปรับตัวของธุรกิจ และแนวโน้มตลาด สู่การดำเนินธุรกิจหลังภาวะวิกฤตล็อคดาวน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดสิ่งปกติใหม่ หรือ New Normal ในทุกสายการงานและอาชีพ
การปฏิวัติกระบวนการคิดและการปฏิบัติเพื่อนำพาองค์กรและประเทศไทยให้ก้าวข้ามไปสู่การเติบโตใหม่อย่างยั่งยืน การนำเทคโนโลยีเข้ามาควบรวมเป็นส่วนช่วยในการปฏิรูปต้นทุน เป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การก้าวสู่การสร้างหรือยกระดับประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า คู่ค้า ในยุค New

Source Link

Comments

Copied title and URL