ล็อกดาวน์ดันคนไทย “ฟังวิทยุ” เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพลงไทย-ลูกทุ่งยังฮิตสุด

“เราเห็นว่ามีผู้ฟังรายการวิทยุผ่านมือถือ/สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเจ้าของสื่อที่สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มและช่องทางการฟังผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL