สร้างระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วย IBM Cloud Pak for Integration

ingram ibm logo 2 1 - สร้างระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วย IBM Cloud Pak for Integration เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


ในปัจจุบันที่ธุรกิจต่างก็แข่งขันกันสร้างความแตกต่างและประสบการณ์ที่เหนือกว่า การมีระบบดิจิทัลที่สามารถเข้าใจสถานการณ์ ตอบสนอง และสื่อสารออกไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทว่าในการจะทำเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจย่อมจะต้องดึงความสามารถและข้อมูลจากระบบและ Service ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้ประกอบกันเป็นระบบใหม่ ในบทความที่แล้ว เราได้รู้จักกับ IBM Cloud Pak for Integration และตัวอย่างการนำไปใช้ส่งโปรโมชันแบบ Personalized ไปแล้ว สำหรับบทความนี้จะเป็นตัวอย่างของการนำโซลูชันดังกล่าวมาใช้งานเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็วแบบ Real-time ครับ
การจะพัฒนาระบบแจ้งเตือนแบบ Real-time ตามพฤติกรรมของผู้ใช้นี้ ธุรกิจสามารถใช้ความสามารถของ IBM Cloud Park for Integration ใน 2 ส่วน ได้แก่ Event Streaming ที่จะช่วยในการดึงข้อมูล วิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูลแบบ

Source Link

Comments

Copied title and URL