How to วิธีเช็คความแรงสัญญาณ Wifi ใน Windows 10

1 2 - How to วิธีเช็คความแรงสัญญาณ Wifi ใน Windows 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์อาจมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้สัญญาณเบาลง แต่เราสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณได้ง่าย ๆ นะ ก่อนที่จะหัวร้อนและเดินไปแจ้งย้ายค่ายเพราะคิดว่าเน็ตห่วย
โดยก่อนที่คุณจะ ไปซื้อเราเตอร์ใหม่หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) Techhub อยากให้ผู้ใช้ควรตรวจสอบความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ก่อนและดูว่าปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้านั้นเป็นปัญหากับ ISP หรือเราเตอร์ของเราเอง
วิธีเช็คความแรงสัญญาณ Wifi ใน Windows 10 โดยใช้คำสั่ง Command prompt
1.ไปที่ Start พิมพ์ Command prompt กดขวาเลือก Run as administrator
2.ในหน้า Command prompt พิมพ์ netsh wlan show interfaces กด Enter
3.สังเกตที่หัวข้อ Signal โดยจะมี % บอกถึงความแรงของสัญญาณ Wifi
วิธีเช็คความแรงสัญญาณ Wifi ใน Windows 10 ใช้ Wi-Fi Analyzer apps
ไปที่ Start พิมพ์ Microsoft store
ในช่องค้นหาของ Microsoft store  พิมพ์ Wifi Analyzer

Source Link

Comments

Copied title and URL