เช็กอินไทยชนะที่เบาะหลัง ขสมก. บัตรรายเดือนใช้บัตรแทนมือถือ

ได้ติดตั้ง QR Code ดังกล่าว บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้างภายในรถโดยสาร. สำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.ที่ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL