[Guest Post] AI Solution จาก IBM

จากปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ อาจจะทำให้องค์กรหรือหลายๆโรงงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆที่เสียโอกาสทางรายได้
ทาง IBM จึงได้เสนอช่องทางการแก้ปัญหาด้วยการนำ AI Solution ด้าน Quality Inspection ที่ชื่อว่า Solution IBM Visual Insights มาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ช่วยให้หาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาดบริษัทเมโทร คอนเนค จำกัด
เบอร์โทร 02-089-4508
อีเมล์ mktmcc@metroconnect.co.th
The post [Guest Post] AI Solution จาก IBM appeared first on TechTalkThai.
Source: techtalkthai

Source Link

Comments

Copied title and URL