ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการผ่อนคลายเฟส 4 มีผลจันทร์นี้

... การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ โดยมีเนื้อหาฉบับเต็มดังนี้.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL