ประกาศในราชกิจจาฯยกเลิก 'เคอร์ฟิว' มีผลตั้งแต่ห้าทุ่ม ของ 14 มิ.ย.นี้

... โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทำงสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ. ทำตามไม่ยาก ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL