AMD CLASS ROOM EP.4 การตั้งค่า OBS สำหรับ Live Stream เลือกใช้ ซีพียู การ์ดจอและการ Live 2 ช่องทาง

AMD CLASS ROOM EP.4 การตั้งค่า OBSสำหรับการ Live Stream AMD CLASS ROOM EP.4 การตั้งค่า OBSสำหรับการ Live Stream -มาดูการเลือกใช้ CPU Usage Preset สำหรับ X264 Encoder -การใช้การ์ดจอช่วย
The post AMD CLASS ROOM EP.4 การตั้งค่า OBS สำหรับ Live Stream เลือกใช้ ซีพียู การ์ดจอและการ Live 2 ช่องทาง appeared first on Asayhi Channel : รีวิวเดียวรู้เรื่อง.
Source: asayhi

Source Link

Comments

Copied title and URL