นครพนมคลายล็อกระยะ 4 อนุญาตจัดงานประเพณีตามวิถีท้องถิ่น ประเดิมบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

... การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ. ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19(ศบค.) ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL