มท.เตือนมวลน้ำจากภาคเหนือเริ่มเข้าพื้นที่"อุตรดิตถ์-สุโขทัย"คืนนี้

... เพราะมวลน้ำจากจ.แพร่และน่านมีจำนวนมาก ประกอบกับยังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง. สั่งค่ายมือถือดูแลสัญญาณพื้นที่น้ำท่วม พร้อมให้บริการประชาชน · เตือนภัย!
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL