Pure Storage เปิดตัว Purity 6.0 สำหรับ FlashArray รองรับการทำหน้าที่เป็น Unified All Flash Storage ได้แล้ว

pure storage flasharray x 600x300 1 - Pure Storage เปิดตัว Purity 6.0 สำหรับ FlashArray รองรับการทำหน้าที่เป็น Unified All Flash Storage ได้แล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Pure Storage ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Purity 6.0 สำหรับ FlashArray เพิ่มการรองรับการให้บริการ File Storage ภายในระบบจนกลายเป็น Unified All Flash Storage และยังเพิ่มความสามารถใหม่ ActiveDR เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำ Continuous Replication สำหรับทำ Disaster Recovery
Credit: Pure Storage
การรองรับการให้บริการ Block Storage ได้นี้ ทำให้ Pure Storage FlashArray กลายเป็น Unified Storage เพื่อรองรับ Workload ได้หลากหลายโดยมีประสิทธิภาพสูงไม่ต่างจากเดิม แต่สำหรับการรองรับงานประเภท Big Data และ Machine Learning นั้น ทาง Pure Storage ก็ยังคงแนะนำให้ใช้ Pure Storage FlashBlade ก็จะตอบโจทย์ได้ตรงกว่า
ส่วนความสามารถใหม่อย่าง ActiveDR นี้ก็จะช่วยให้สามารถทำ Active-Passive Replication ได้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ก่อนอย่าง ActiveCluster สำหรับการทำ Active-Active Replication และ Sna

Source Link

Comments

Copied title and URL