จับตาทิศทาง กสทช.

ย้อนไปก่อนปี 2555 ลาว กัมพูชา เวียดนาม มีคลื่น 3G ใช้กันสนุกสนาน ผู้บริหารค่ายมือถือของลาวและกัมพูชาเสนอแนะให้รัฐบาลไทยเร่งใช้ 3G เพราะทั่วโลกใช้กันหมดแล้ว ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL