บก.ตอบจดหมาย – คุณและโทษ-แอพฯโอนเงิน

... ช่างซ่อมแอร์ที่คุ้นเคยเข้าบ้านเพื่อ ปล้นทรัพย์ แต่เจ้าของบ้านต่อสู้ ทำให้เสียชีวิต ดูเหมือนว่าโจรช่างแอร์สามารถบังคับให้เจ้าของบ้านโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL