เราไม่ทิ้งกัน 15 มิย. คลัง โอน 5000 บาทงวดสุดท้าย เตือนกดปุ่ม สละสิทธิ โดนเรียกเงินคืน

... ทำให้มีผลถูกระงับการจ่ายเงินเยียวยา และถูกเรียกเงินคืนจากกระทรวงการคลัง พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS มาทางโทรศัพท์มือถือ.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL