ผู้ว่าฯตรังแนะปชช.ป้องกันโควิด-19ผ่าน QR Code

... กรณีไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือ ขอให้แจ้งลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาอยู่ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL