Symantec เผย Q1 2020, Phishing, Formjacking, และโจมตี IoT เพิ่มมากขึ้น, COVID เป็นหัวข้อฮิตอีเมล์โจมตี

11 - Symantec เผย Q1 2020, Phishing, Formjacking, และโจมตี IoT เพิ่มมากขึ้น, COVID เป็นหัวข้อฮิตอีเมล์โจมตี เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Symantec เผยผลการศึกษาการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ที่ผ่านมา พบว่าทั่วโลกมีการโจมตีทางอีเมล์ ฟอร์มในหน้าเว็บไซต์ และโจมตีระบบ IoT เพิ่มมากขึ้น โดยคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับ COVID-19 ติดโผได้รับความนิยมในการโจมตีแบบอีเมล์ Phishing และอีเมล์แฝง Malware
ตามรายงาน Threat Landscape Trends – Q1 2020 ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา การโจมตีแบบ Phishing กลับมามีอัตราที่สูงอีกครั้ง หลังเสื่อมความนิยมไปในช่วงปี 2019 โดย Symantec พบว่ามีอีเมล์ Phishing ถึง 1 ในทุกๆ 4,200 อีเมล์ โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการโจมตีทางอีเมล์ที่มีเนื้อหาและหัวข้อเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงดังกล่าว
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ Symantec เห็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นและได้ทำการบล็อคอีเมล์ไม่ประสงค์ดีที่มีคีย์เวิร์ดอย่าง “coronavirus” “corona” หรือ “COVID-19” ถึง 5,000 ฉบับ ทว่าในเดือนมีนาคม จำนวนอีเมล์เหล่านี้เพิ

Source Link

Comments

Copied title and URL