FSMART – ถือ

จากปริมาณธุรกรรมเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ลดลง 20% YoY แนวโน้มคาดว่าจะลดลงมากยิ่งขึ้นในไตรมาส 2/63 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และออกโปรโมรชั้นจากบริษัท ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL