Helm ผ่านการรับรองให้กลายเป็นโครงการหลักใน CNCF แล้วอย่างเต็มตัว

helm logo banner 600x300 1 - Helm ผ่านการรับรองให้กลายเป็นโครงการหลักใน CNCF แล้วอย่างเต็มตัว เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Helm ระบบ Package Manager สำหรับ Kubernetes ได้จบการศึกษาจากการดูแลช่วงต้นภายใต้ Cloud Native Computing Foundation หรือ CNCF เข้าสู่สถานะการเป็นโครงการภายใน CNCF อย่างเต็มตัวแล้ว
Credit: Helm
ถึงแม้ในมุมของผู้ใช้งานนั้นจะได้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากประกาศนี้เลย แต่ในมุมของนักพัฒนาหรือบริษัทต่างๆ ที่ต้องการนำเทคโนโลยี Open Source ไปผสานระบบรวมกับโซลูชันของตนเองก็ถือเป็นข่าวที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดี ว่าโครงการ Helm นี้มีความมั่นคงและสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ด้วยชุมชนของตนเองแล้ว
Helm ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการ Open Source ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากจากเหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยี โดยในปี 2019 ที่ผ่านมาก็ได้มีการทำ Security Audit ครั้งใหญ่จน Helm มีความมั่นคงทนทานสูงขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งบริษัทที่ผลักดัน Helm อยู่เบื้องหลังนั้นก็ได้แก่ IBM, Microsoft, Google, Red Hat, VMware, SAP และอื่นๆ

Source Link

Comments

Copied title and URL