Advanced Intelligent S Pen ไม่ได้เป็นแค่ปากกา! ไขทุกที่มาของปากกาอัจฉริยะ

... ซึ่งถือเป็นการมอบประสบการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ... รับส่วนลดเพิ่มอีก 3,000 บาท เมื่อนำมือถือหรือแท็บเล็ตเก่ามาแลกเป็นส่วนลดเพื่อซื้อ Galaxy Note 20 ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL