Dell Webinar: Remote Workplace วิถีใหม่การทำงานยุคดิจิทัล

dell webinar banner 01 600x383 1 - Dell Webinar: Remote Workplace วิถีใหม่การทำงานยุคดิจิทัล เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

การปรับรูปแบบระบบการทำงานของพนักงานในองค์กรให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดูแลรักษาฐานลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงานที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งได้นั้น เป็นเรื่องที่องค์กรต่างกำลังหันมาให้ความสำคัญ แต่การที่จะก้าวสู่ Remote Workplace นั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงไม่ใช่แค่เพียงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เลือกใช้ แต่ยังมีเรื่องการเชื่อมต่อ และการผสานการทำงานของแอพพลิเคชันต่างๆ และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย
Dell Technologies ร่วมกับ Microsoft และ VMware ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Remote Workplace วิถีใหม่การทำงานยุคดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อรับฟังและค้นหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของเราในทุกเรื่องที่ท่านกำลังค้นหาคำตอบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันท

Source Link

Comments

Copied title and URL