รร.ดัง แจง ไม่มีเจตนาละเมิดสิทธินร. หลังสั่งเด็กกรอกรหัสผ่านโซเชียล

... ที่สั่งให้นักเรียนกรอกข้อมูล โดยถามเกี่ยวกับการใช้โซเชียล ตั้งแต่โทรศัพท์ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต รหัสล็อกโทรศัพท์มือถือ และยังถามถึงรหัสเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์อีกด้วย.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL