Microsoft ยกระดับความร่วมมือกับ SAS

SAS x Microsoft 600x307 1 - Microsoft ยกระดับความร่วมมือกับ SAS เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Microsoft และ SAS ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ได้ยกระดับความสัมพันธ์ในเชิงเทคนิคเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของทั้งสองมาทำงานร่วมกัน และตอบโจทย์ขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นcredit : https://www.sas.com/

SAS เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการในด้าน Data Analytics โดยเฉพาะ ซึ่ง SAS เองมีวิสัยทัศน์เห็นว่าการมีข้อมูลต้องเกิดขึ้นก่อนถึงจะวิเคราะห์ได้ แต่ปัจจุบันข้อมูลต่างหลั่งไหลเข้าสู่คลาวด์ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจับมือกับ Microsoft ซึ่งแม้ก่อนหน้านี้ตนจะมีการ hosting คลาวด์ของตัวเองอยู่แล้ว แต่การยกระดับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะช่วยให้เปิดตลาดและให้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

โดยไอเดียก็คือผลิตภัณฑ์ของ SAS จะถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ร่วมกับ Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 และ Power Platform รวมถึงก่อนหน้านี้เทคโนโลยี in-memory Analytics อย่าง SAS Viya ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Azure Marketplace แล้ว ซึ่ง

Source Link

Comments

Copied title and URL