One Punch Man: The Strongest เปิดให้เล่นในไทยเป็นทางการแล้ว

หลังจากที่มีการเปิดตัวไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของเกมมือถือ One Punch Man: The Strongest ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทาง Playcrab ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL