[Case Study] ที่จอดรถอัจฉริยะด้วยโซลูชัน Cisco IoT และ LoRaWAN

cisco logo - [Case Study] ที่จอดรถอัจฉริยะด้วยโซลูชัน Cisco IoT และ LoRaWAN เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


แม้ว่าตามอาคารสำนักงานหรือห้างสรรพสินค้าจะมีที่จอดรถพร้อมชาร์จแบตเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แต่ปริมาณยังคงน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หาที่จอดและชาร์จไฟได้ยาก บทความนี้ Cisco ได้ออกมาแชร์การนำโซลูชัน Cisco IoT และ LoRaWAN เพื่อสร้างที่จอดรถอัจฉริยะขึ้นมาครับ


ออฟฟิสของ Cisco ที่เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี มีที่จอดรถสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 4 คัน ซึ่งถือว่ายังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และที่จอดรถเหล่านี้มักจะถูกจับจองอย่างรวดเร็ว Cisco จึงได้แก้ปัญหาด้วยการใช้ Cisco IoT ร่วมกับ LoRaWAN Parking Sensor เพื่อช่วยเหลือพนักงานและแขกที่เดินทางมายังออฟฟิส ดังนี้
เว็บไซต์ – สำหรับตรวจสอบว่ามีที่จอดรถยนต์ไฟฟ้าว่างตรงไหนบ้างDashboard – บันทึกข้อมูลย้อนหลังลงบนฐานข้อมูลโดยใช้ InfluxDB Time-series Database โดยตัว Dash

Source Link

Comments

Copied title and URL