realme เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด "realme7 Pro" เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

... ประเทศจีน ให้เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จัดงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดกับ "realme7 Pro" สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์กลุ่ม Digital Natives ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL