พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเที่ยวสถานบันเทิง

ตรวจค้นเรือนจำบุรีรัมย์ พบมือถือ อาวุธ และผู้ต้องขังฉี่ม่วง 33 คน. ตรวจค้นเรือนจำบุรีรัมย์ พบมือถือ อาวุธ และผู้ต้องขังฉี่ม่วง 33 คน ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL