สพฐ.ดึงแอพFoodChoice ช่วยเด็กโภชนาการดี

... เปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเป็นแอพพลิเคชั่นสามารถดาวน์โหลดการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL