"New Horizons" เกมมือถือบริหารทรัพยากรฝืมือคนไทย เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

"New Horizons" เป็นเกมมือถือแนวจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่จาก ปตท. เปิดให้บริการโดย Ini3 เรื่องราวของเกมกล่าวถึงโลกในอนาคตที่กำลังประสบกับวิกฤตขาดแคลน ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL