ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดครัวเรือนไทยครึ่งปีหลังฟื้นตัวช้าและเปราะบาง

... โดย 27.7% ของครัวเรือนที่ทำงานสำรวจ มีการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือในการสั่งอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะมีปัจจัยดังกล่าว ครัวเรือนอีก 8.5% ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL