Oracle Exadata Cloud at Customer – On-premises Cloud ที่ดีที่สุดสำหรับ Oracle Database และ AI/ML Workload

oracle logo - Oracle Exadata Cloud at Customer – On-premises Cloud ที่ดีที่สุดสำหรับ Oracle Database และ AI/ML Workload เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


ระบบฐานข้อมูลยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “แหล่งน้ำมันสมัยใหม่” หลายองค์กรเริ่มจัดเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบนอกจาก Relational Data มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล เมื่อฐานข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ ย่อมต้องการผู้ดูแลที่มีทักษะ ทั้งยังมีเรื่องอธิปไตยของข้อมูล Oracle จึงนำเสนอแนวคิด “Converged Database” ที่รองรับ Data Model ได้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ รวมไปถึงเปิดให้บริการ Exadata Cloud at Customer ที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Oracle Database ในรูปแบบของ Cloud ได้ภายใน Data Center ของตนเอง
การพัฒนาแอปพลิเคชันยุคใหม่ผสมผสาน Data Model หลากหลายรูปแบบ
การพัฒนาแอปพลิเคชันในปัจจุบัน นอกจากจะไม่ได้ยึดติดกับ Relational Data แบบสมัยก่อนแล้ว ยังมีการใช้ Data Model ห

Source Link

Comments

Copied title and URL