คดีพลิก ! แกร็บหูหนวกถูกวินทำร้าย ที่แท้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน ฉุน โดนถ่ายรูป

2. แย่งโทรศัพท์จากวิน ซึ่งจริง ๆ แล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปแย่งโทรศัพท์มือถือคนอื่น เพราะเขาถ่ายเป็นหลักฐานส่งให้ทางขนส่ง.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL