[Guest Post] ฟูจิตสึ ได้รับเลือกเป็น “”DX Company” ดีเด่นประจำปี 2563 ขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

FJS 300x157 1 - [Guest Post] ฟูจิตสึ ได้รับเลือกเป็น “”DX Company” ดีเด่นประจำปี 2563 ขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ฟูจิตสึได้รับการคัดเลือก “Digital Transformation Stock Selection (DX Stock) 2020” จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว สำหรับความพยายามของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการริเริ่มของฟูจิตสึในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นบริษัท DX Company ครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจ DX (การเปิดบริษัท Ridgelinez Limited ซึ่งใช้โมเดลธุรกิจแบ่งปันรายได้ผ่านการดำเนินการ Co-creation ร่วมกับลูกค้า) และการส่งเสริมไลฟ์สไตล์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมุ่งเน้น “ข้อมูล” และ “บุคคล” โดยใช้เทคโนโลยี
ด้วยประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ DX ภายในองค์กร ฟูจิตสึจึงพร้อมนำเสนอโซลูชันและบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX พร้อมมุ่งแก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บริษัท ฟูจิตสึ จำ

Source Link

Comments

Copied title and URL