[Guest Post] การ์ทเนอร์ เผยผลสำรวจ มีผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศ (CISOs) เพียง 12 % ที่มี “ศักยภาพระดับสูง”

1 300x157 1 - [Guest Post] การ์ทเนอร์ เผยผลสำรวจ มีผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศ (CISOs) เพียง 12 % ที่มี “ศักยภาพระดับสูง” เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ผลสำรวจของการ์ทเนอร์ อิงค์ พบว่ามีผู้บริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (CISOs) เพียง 12 % เท่านั้นที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ด้วยการประเมินจากดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพทั้งสี่หมวดของการ์ทเนอร์ นักวิเคราะห์ของการ์ทเนอร์เผยผลสำรวจและหารือถึงคุณลักษณะของ CISOs ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูงสุด  ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของการ์ทเนอร์ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นแบบเสมือนจริงในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา
นายแซม โอลแญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “วันนี้ผู้บริหาร CISOs ต้องแสดงออกถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นไปอีกระดับจากเดิมในขณะที่ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญรอบด้าน ผู้บริหารฯ มีหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจจัดการกับชุดข้อมูลความเสี่ยงที่พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับข้อจำกัดจากหน่วยงานกำกับดูแล ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการ ซึ่งความท้

Source Link

Comments

Copied title and URL