เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อระบบ OCR

i am consulting logo - เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อระบบ OCR เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


เป็นที่ทราบกันดีว่า ในการทำงานทุกองค์กรจะต้องมีประเภทงานที่ต้องทำซ้ำเป็นกิจวัตร ในปริมาณมาก และมีคุณค่าน้อย (High-volume, low-value) ซึ่งจะแทรกตัวอยู่ทั้งที่เป็นงานหน้าบ้าน และงานหลังบ้านโดยที่งานเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือกลยุทธ์ในการงานของมนุษย์แม้แต่น้อย ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ การนำระบบอัตโนมัติ (Automation) ให้เข้ามาเสริมและเติมเต็มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีขึ้นได้ ด้วยคุณสมบัติเด่น ทั้งที่เป็นการเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) เพิ่มผลผลิต (Productivity) และสร้างมาตรฐานการทำงาน (Compliance)  

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดิจิทัลมาทำงานอัตโนมัติ ด้วยโซลูชัน Robotic Process Automation หรือ RPA ได้เข้ามามีบทบาทและช่วยแปลงเวลาอันมีค่าที่มนุษย์เราต้องสูญเสียไปกับงานซ้ำๆ ให้มาสร้างสรรค์งานอื่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทั้งตัวเองและการทำงาน 

Source Link

Comments

Copied title and URL