[Guest Post] หัวเว่ยเผยกลยุทธ์สร้างคุณค่าใหม่ด้วยการผสาน 5 ขอบข่ายเทคโนโลยีสำคัญ

300x157 9 - [Guest Post] หัวเว่ยเผยกลยุทธ์สร้างคุณค่าใหม่ด้วยการผสาน 5 ขอบข่ายเทคโนโลยีสำคัญ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
หัวเว่ยจัดงานประชุมสุดยอดประจำปี “Huawei Connect 2020” ณ มหานคร เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ถือเป็นงานสำคัญที่หัวเว่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้แก่อุตสาหกรรมไอซีทีในระดับโลก และยังเป็นแพลตฟอร์มที่เผยกลยุทธ์สำคัญของหัวเว่ยอีกด้วยนายกัว ผิง ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย กล่าวเปิดงาน Huawei Connect 2020
 
ในปี 2020 ซึ่งเทคโนโลยี 5G เริ่มมการใช้งานในทั่วโลก และเกิดการผสานรวมระหว่างการเชื่อมต่อ, เทคโนโลยี Cloud, AI, การประมวลผลคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมไอซีทีอย่างมหาศาล Huawei Connect ในปีนี้จึงมุ่งที่เรื่อง “สร้างคุณค่าใหม่ผสานการทำงานระหว่าง 5 ขอบข่ายสำคัญในแวดวงเทคโนโลยี”
หัวเว่ยมุ่งที่นำเทคโนโลยีไอซีทีไปใช้ในทุกภาคอุตสาหกรรมและนำเสนอโซลูชันสำหรับใช้งานในสถานการณ์เฉพาะควบคู่ไปกับพาร์ทเนอร์ เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถเติบโตทางธุรกิจ

Source Link

Comments

Copied title and URL