แบบสำรวจเผย เกมเมอร์มือถือกว่า 33% ถูกกำจัดการเล่นด้วย “สเปค” เครื่องของตัวเอง

ผลการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ gamesindustry.biz ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Facebook IQ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อเกมเมอร์ในการเลือกเล่นเกมมือถือต่าง ๆ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL