“โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น” ปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม (ตอน 2)

เพิ่มการกินผักใบเขียวและผลไม้ให้มากขึ้น. 3. ออกกำลังกายแบบปานกลางถึงหนักวันละ 30-60 นาที ทุกวัน. 4. ลดเวลาการใช้มือถือ แท็บเล็ต ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL