ร่าง พ.ร.บ.รับผิดความชำรุดบกพร่องฯ: Lemon Law ที่ต้องรอ

... หรือชำรุดเสียหายทั้งที่ใช้งานไม่นาน โทรศัพท์มือถือใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ รถยนต์ใหม่มีปัญหาที่ระบบเกียร์หรือเครื่องยนต์ ทำให้ต้องเอาเข้าศูนย์ซ่อมแซมบ่อยครั้ง ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL